Tổng quan

Thời gian: từ 25/10/2023

Mục đích:

  1. Xây dựng các bài viết chuẩn SEO
  2. Thiết kế các hình ảnh dễ đọc, có thể giúp người dùng đọc lướt bài viết
  3. Tăng trải nghiệm người dùng khi đọc các bài viết trên website, từ đó tăng tỷ lệ chuyển đổi

Thực trạng và thách thức

Hiện tại, trên website Nha Khoa Bảo Phúc có một số bài nhưng đa số nội dung các bài đều copy, hình ảnh xấu, khó hiểu, làm giảm trải nghiệm người dùng khi truy cập website.

Do vậy, Nha khoa Bảo Phúc muốn xây dựng lại toàn bộ nội dung trên website + thiết kế hình ảnh mang lại trải nghiệm người dùng tốt, tăng tỷ lệ chuyển đổi khi người dùng đọc các bài viết trên website.

Giải pháp

Sau khi đánh giá tổng quan, thu thập nhu cầu/mục đích và phân tích thực trạng của website Nhakhoabaophuc.com, chúng tôi đưa ra các giải pháp để thực hiện dự án viết bài cho Nha Khoa Bảo Phúc như sau:

  1. Thu thập thông tin về các dịch vụ chính của Nha khoa Bảo Phúc và các ưu điểm nổi bật của dịch vụ đó so với dịch vụ của đối thủ
  2. Từ đó, EZ Marketing có thể dễ dàng lên bộ từ khóa liên quan tới các dịch vụ đó và phân nhóm các từ khóa để viết bài
  3. Viết bài và tối ưu bài viết chuẩn SEO
  4. Thiết kế hình ảnh mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất
  5. Tối ưu lại bài viết để tăng tỷ lệ chuyển đổi
  6. Cải thiện các bài viết kém chất lượng(trùng lặp nội dung, copy, sơ sài…) trên website.

Quá trình thực hiện dự án viết bài cho Nhakhoabaophuc.com

Dưới đây là quá trình thực hiện dự án viết bài cho Nhakhoabaophuc.com

Một số hình ảnh nổi bật trên website Nhakhoabaophuc.com

Dưới đây là một số hình ảnh được EZ Marketing thiết kế với mục đích giúp tăng trải nghiệm người dùng khi truy cập website Nhakhoabaophuc.com

Các dự án khác của chúng tôi