Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Trang chủ » Chính sách bảo mật thông tin cá nhân
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân2023-01-25T10:18:40+00:00

EZMarketing.vn mong muốn đem lại những dịch vụ Marketing dễ dàng quản lý và tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chúng tôi nhận thấy khách hàng để lại thông tin trên website và không mong muốn thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ.

Chúng tôi, EZ Marketing, tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng khi khách hàng tin vào chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi khi để lại thông tin trên Website ezmarketing.vn. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại Website EZMarketing.vn.

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung:

Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng Website EZMarketing.vn bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 7 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

 1. Tư vấn dịch vụ: khi bạn để lại thông tin liên hệ trên website chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để liên hệ lại và tư vấn cho bạn các dịch vụ Marketing của EZ Marketing.
 2. Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;
 3. Cá Nhân Hóa: Chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu được thu thập để có một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về một người tiêu dùng và từ đó cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn ở các khía cạnh, bao gồm:
 • Để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Website EZMarketing.vn
 • Để cải thiện các tiện ích, dịch vụ, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu được cá thể hóa và đi đến những ý tưởng dịch vụ mới
 • Để phục vụ bạn với những giới thiệu, quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với sự quan tâm của bạn.

Phạm vi thu thập dữ liệu

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 1. Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi: Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực hiện chủ yếu trên Website EZMarketing.vn bao gồm: họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại, địa chỉ, câu hỏi cần tư vấn.
 2. Bạn tương tác với chúng tôi: Chúng tôi sử dụng Cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số thông tin khi bạn tương tác trên Website EZMarketing.vn
 3. Từ những nguồn hợp pháp khác: Chúng tôi có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn hợp pháp khác.

Thời gian lưu trữ dữ liệu

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ tới EZ Marketing. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của EZMarketing.vn

Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 1. Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện dịch vụ và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.
 2. Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến Website EZMarketing.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.
 3. Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 2 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 4. Yêu cầu pháp lý: Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.
 5. Chuyển giao kinh doanh(nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với  khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

An toàn dữ liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 1. Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 2. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 3. Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

 1. Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 2. Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với EZ Marketing và yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Thông tin liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:

Gọi ngay: 0866.422.507

Email: ezmarketingeasy@gmail.com

Hiệu Lực

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày 21/08/2022

Go to Top