Tổng quan

Thời gian: 03/2022

Mục đích: Xây dựng Website RealMan.com.vn để bán hàng thời trang

Dịch vụ: Dịch vụ Xây dựng Website, gói Website Medium

Thực trạng và thách thức

  1. Khách hàng mong muốn xây dựng Website với Chi phí thấp
  2. Mong muốn có 1 Website để giới thiệu sản phẩm và có thể đặt hàng
  3. Muốn làm nhanh trong 3 ngày

Giải pháp

  1. Website RealMan.com.vn xây dựng trên nền tảng có sẵn, theme cài sẵn
  2. Chi phí xây dựng Website RealMan.com.vn là 5 triệu
  3. Website RealMan.com.vn đã được tối ưu chuẩn SEO
  4. Website RealMan.com.vn sẽ Có sẵn nhiều chức năng như đăng bài viết, comment, chia sẻ bài viết, Facebook chat
  5. Được test thử RealMan.com.vn trước khi thanh toán
  6. Bàn giao Website RealMan.com.vn trong 3 ngày

Quá trình thực hiện xây dựng Website RealMan.com.vn

Dưới đây là quy trình xây dựng Website thời trang RealMan.com.vn

Kết quả sau khi thiết kế Website RealMan.com.vn

Dưới đây là các hình ảnh sau khi xây dựng của Website RealMan.com.vn

Các dự án khác của chúng tôi