Tổng quan

Thời gian: 04/2022

Mục đích: Xây dựng Website Laptopf1.vn để bán laptop cũ

Dịch vụ: Dịch vụ Xây dựng Website, gói Website Basic

Thực trạng và thách thức

  1. Khách hàng mong muốn có 1 Website bán laptop cũ và khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp trên đó
  2. Ngân sách làm Website thấp
  3. Muốn làm sở hữu Website sau 3 ngày

Giải pháp

  1. Website Laptopf1.vn xây dựng trên nền tảng có sẵn, theme cài sẵn
  2. Chi phí xây dựng Website Laptopf1.vn là 3 triệu
  3. Website laptopf1.vn đã được tối ưu chuẩn SEO
  4. Có sẵn nhiều chức năng như đăng bài viết, comment, chia sẻ bài viết, Facebook chat trên laptopf1.vn
  5. Được test thử laptopf1.vn trước khi thanh toán
  6. Bàn giao laptopf1.vn trong 3 ngày

Quá trình thực hiện xây dựng Website Laptopf1.vn

Dưới đây là quy trình xây dựng Website laptop cũ Laptopf1.vn

Kết quả sau khi thiết kế Website Laptopf1.vn

Dưới đây là các hình ảnh sau khi xây dựng của Website Laptopf1.vn

Các dự án khác của chúng tôi