Mạnh Đạt - Design Team Leader

Giới thiệu về tác giả Mạnh Đạt - Design Team Leader

Mạnh Đạt đã có 6 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực thiết kế đa ngành nghề. Đạt đã tham gia nhiều dự án thiết kế đồ họa như thiết kế logo, banner, thiết kế ảnh đăng website, ảnh chạy quảng cáo, thiết kế tờ rơi, poster, profile cho công ty, thiết kế các mẫu catalogue... Hiện tại, Đạt đang quản lý phòng thiết kế tại EZ Marketing.
Go to Top