Lê Lam - Ads Leader

Giới thiệu về tác giả Lê Lam - Ads Leader

Lê Lam có 5 năm làm trong lĩnh vực quảng cáo Google, Facebook, Cốc Cốc… Hiện tại, Lam đang quản lý bộ phận quảng cáo tại EZ Marketing
Go to Top